Privacy Policy

Bij bas’art nemen we je privacy en je rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen.
Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

bas’art
Kerkhofstraat 35
3500 Hasselt
België

Emailadres: bas@basart.be
Telefoonnummer: +32 495 32.11. 24

Btw-identificatienummer: BE 0658.953.365

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door bas’art verwerkt worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of je bestelgeschiedenis zijn persoonsgegevens.

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je ons contact contacteert.
In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.
Je kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin je de website bekijkt te registreren.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen jouw computer of de bestanden erop niet beschadigen. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,…) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan je op onze website worden herkend als je deze opnieuw bezoekt en kunnen wij je bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies stellen de webbuilder in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. Je kan die cookies altijd weigeren via je browser instellingen.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele terugzendingen of reparaties zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten.

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), en betaalgegevens.
In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Gegevens over jouw contact met ons
Je kan contact met ons opnemen via mail, telefoon of berichten via social media, zoals Facebook en Instagram.
We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die je ons meedeelt voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst, om je vragen te beantwoorden en met je te communiceren, om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen en om onze werking en service te evalueren

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
We delen je persoonsgegevens enkel met jouw toestemming of indien ons dit wettelijk opgelegd wordt.
We delen je persoonsgegevens enkel met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij.
Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Dit kan via bas@basart.be

Recht op correctie
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Dit kan via bas@basart.be.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
Dit kan door een verzoek te verzenden naar bas@basart.be. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Recht op meeneembaarheid 
Wanneer bas’art je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht om bezwaar te maken
Wanneer je een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze richten aan bas@basart.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer je op een bepaald moment vindt dat een van jouw rechten niet werden gerespecteerd, kan je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be).

Zijn je gegevens veilig bij ons?
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot je gegevens.

Vragen
Indien je verdere vragen zou hebben over deze privacyverklaring, je rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, kan je ons contacteren op bas@basart.be